VOLT SMART METER

ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

คุณมีตัวช่วยดี ๆ ในการจัดการ การใช้ไฟฟ้าแล้วหรือยัง ?

บริษัท วอเตอร์ แปซิฟิก จำกัด (Water Pacific Co.,Ltd.) มีความยินดีและภูมิใจที่จะนำเสนอ VOLT SMART METER ระบบการวัดกระแสไฟฟ้าแบบออนไลน์ ที่รายงานผลได้ทันทีแบบ Real Time สามารถดูได้ผ่านทางมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

VOLT Smart Meter Series M

  ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 1 เฟส แบบทันที (Realtime) แสดงผลทางอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ดูได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อวัดการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาและสรุปย้อนหลังนาน 1 ปี โดยแสดงค่ารายนาที รายชั่วโมง รายวัน และรายเดือน ทำให้ควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติพื้นฐานของแพล็ตฟอร์ม

ให้ข้อมูลละเอียดเป็นรายนาที รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน แสดงการใช้ ณ ขณะนั้น และการใช้ย้อนหลังนาน 1 ปี คุณจึงสามารถทราบได้ละเอียด ทันเวลา และควบคุมอย่างได้ผล

แจ้งเตือนการใช้กำลังไฟเกินบนโทรศัพท์มือถือ ให้คุณรู้ทันที จึงสามารถตรวจสอบและควบคุมได้ทันที

จัดเก็บข้อมูลกำลังไฟย้อนหลังรายนาทียาวนาน 1 ปี คุณสามารถตรวจสอบไฟช็อต ไฟรั่ว ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกินย้อนหลัง เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุได้

แสดงการใช้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ขณะนั้นตลอดเวลา ซึ่งบ่งบอกว่ามีการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ เมื่อคุณดูในแอพพิเคชั่นคุณจะทราบได้ทันที

แสดงการใช้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ขณะนั้นตลอดเวลา สามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าเกินเวลา ลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือถูกลักลอบต่อไฟฟ้าไปใช้งานที่่อื่นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

VOLT Smart Meter Series N

  ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 3 เฟสแบบทันที (Realtime) แสดงผลค่าแรงดัน กระแส เพาเวอร์แฟกเตอร์ กำลัง และพลังงาน (kWh) โดยแสดงแยกแต่ละเฟส (L1, L2, L3) สรุปเป็นกราฟรายชั่วโมง รายวัน รายเดือนย้อนหลังนาน 1 ปี แยกในชั่วโมงพีค (On-peak) และนอกชั่วโมงพีค (Off-peak) พร้อมสรุปช่วงพีคสูงสุด 15 นาที

คุณสมบัติพื้นฐานของแพล็ตฟอร์ม

ระบบตรวจวัด วิเคราะห์ และแสดงผลการใช้ไฟฟ้าแบบทันที (Realtime) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วย

  แรงดัน (โวลต์) แยกแต่ละเฟส

  กระแส (แอมป์) แยกแต่ละเฟส

  เพาเวอร์แฟกเตอร์ แยกแต่ละเฟส

  กำลัง (วัตต์)

  ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh)

แจ้งเตือนการใช้กำลังไฟเกินบนโทรศัพท์มือถือ ให้คุณรู้ทันที จึงสามารถตรวจสอบและควบคุมได้ทันที

จัดเก็บข้อมูลกำลังไฟย้อนหลังรายนาทียาวนาน 1 ปี คุณสามารถตรวจสอบไฟช็อต ไฟรั่ว ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกินย้อนหลัง เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุได้

แสดงการใช้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ขณะนั้นตลอดเวลา สามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าเกินเวลา ลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือถูกลักลอบต่อไฟฟ้าไปใช้งานที่่อื่นได้ เมื่อคุณดูในแอพพิเคชั่นคุณจะทราบได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

VOLT Smart Meter Series S

  ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 3 เฟสแบบทันที (Realtime) ทั้งการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ แสดงผลค่าแรงดัน กระแส เพาเวอร์แฟกเตอร์ กำลัง และพลังงาน (kWh) โดยแสดงแยกแต่ละเฟส (L1, L2, L3) สรุปเป็นกราฟรายชั่วโมง รายวัน รายเดือนย้อนหลังนาน 1 ปี

คุณสมบัติพื้นฐานของแพล็ตฟอร์ม

ระบบตรวจวัด วิเคราะห์ และแสดงผลการใช้ไฟฟ้าแบบทันที (Realtime) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วย

  แรงดัน (โวลต์) แยกแต่ละเฟส

  กระแส (แอมป์) แยกแต่ละเฟส

  เพาเวอร์แฟกเตอร์ แยกแต่ละเฟส

  กำลัง (วัตต์)

  ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh)

จัดเก็บข้อมูลกำลังไฟย้อนหลังรายนาทียาวนาน 1 ปี คุณสามารถตรวจสอบไฟช็อต ไฟรั่ว ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกินย้อนหลัง เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุได้

แสดงการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ซึ่งบ่งบอกว่ามีการผลิตไฟฟ้าผิดปกติหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุได้ เช่น แผงโซล่าสกปรก หรืออาจเกิดจากสภาพอากาศ

แสดงการใช้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ขณะนั้นตลอดเวลา สามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าเกินเวลา ลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือถูกลักลอบต่อไฟฟ้าไปใช้งานที่่อื่นได้ เมื่อคุณดูในแอพพิเคชั่นคุณจะทราบได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

VOLT Smart Meter Series B

  ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 3 เฟสแบบทันที (Realtime) สำหรับกิจการที่มีหลายสาขา แสดงผลค่าแรงดัน กระแส เพาเวอร์แฟกเตอร์ กำลัง และพลังงาน (kWh) โดยแสดงแยกแต่ละเฟส (L1, L2, L3) สรุปเป็นกราฟรายชั่วโมง รายวัน รายเดือนย้อนหลังนาน 1 ปี แยกในชั่วโมงพีค (On-peak) และนอกชั่วโมงพีค (Off-peak) พร้อมสรุปช่วงพีคสูงสุด 15 นาที

คุณสมบัติพื้นฐานของแพล็ตฟอร์ม

ระบบตรวจวัด วิเคราะห์ และแสดงผลการใช้ไฟฟ้าแบบทันที (Realtime) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วย

  แรงดัน (โวลต์) แยกแต่ละเฟส

  กระแส (แอมป์) แยกแต่ละเฟส

  เพาเวอร์แฟกเตอร์ แยกแต่ละเฟส

  กำลัง (วัตต์)

  ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh)

จัดเก็บข้อมูลกำลังไฟย้อนหลังรายนาทียาวนาน 1 ปี คุณสามารถตรวจสอบไฟช็อต ไฟรั่ว ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกินย้อนหลัง เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุได้

แสดงการใช้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ขณะนั้นตลอดเวลา สามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าเกินเวลา ลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือถูกลักลอบต่อไฟฟ้าไปใช้งานที่่อื่นได้ เมื่อคุณดูในแอพพิเคชั่นคุณจะทราบได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
Image
24Hr

วัดค่าไฟ 24 ชั่วโมง

สามารถดูได้ทั้งคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และสมาร์ทโฟน โดยข้อมูลจะอัพเดททุก 1 นาที

Security

ตรวจสอบความผิดปกติ

ปัญหาไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน ไฟช็อต ไฟดูด และไฟรั่ว เกิดขึ้นเสมอ คุณจึงยิ่งจำเป็นต้องมี VOLT ไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้

Notification

แจ้งเตือนเมื่อใช้ไฟเกิน

แจ้งเตือนเมื่อการใช้ไฟ (วัตต์) หรือค่าไฟ (บาท) เกินที่กำหนด, 3 เฟสไม่บาลานซ์ หรือเพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ำ

Save cost

ประหยัดค่าไฟฟ้า

ทราบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ทำให้บริหารการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ทันที

VOLT มาตรฐานสากล เที่ยงตรง ปลอดภัย ทนทาน

ส่วนประกอบของ VOLT ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ในคุณภาพ

Conformité Européenne (มาจากภาษาฝรั่งเศษ) รับรองคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในด้านความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

International Electrotechnical Commission มาตรฐานสากลรับรองสำหรับชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Measuring Instruments Directive มาตรฐานรับรองชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่อนุญาตให้ใช้ได้ในสหภาพยุโรป

Image Image
เกี่ยวกับเรา

บริษัท วอเตอร์แปซิฟิก จำกัด

ปัจจุบัน IoT จำเป็นต่อชีวิตและธุรกิจทุกประเภท ทำหน้าที่เชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์แบบอัตโนมัติในทันที (Realtime) ถูกนำมาใช้ในการแสดงผล ตรวจสอบ และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับบ้านอยู่อาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัย สำหรับธุรกิจใช้ในด้านพลังงาน อาคาร เครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการให้กับกระบวนการทำงาน ลดต้นทุน ความผิดพลาด และล่าช้าอย่างได้ผล

บริษัท วอเตอร์แปซิฟิก จำกัด ผู้พัฒนา IoT ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนาระบบตรวจวัดพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมสร้างระบบ IoT ให้กับคุณอย่างครบวงจร

ผลงานเพิ่มเติมของเรา คลิกด้านล่าง
ติดต่อ

โทรศัพท์: 09 9629 3630, 08 2646 2013

อีเมล: iotbiz9@gmail.com

ไลน์: @tit3204a

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา