ตัวแทนจำหน่าย
สมาร์ทอพาร์ทเม้นต์

อพาร์ทเม้นต์และพื้นที่เช่าที่ฉลาดกว่าเดิม

    โบชัวร์

"VOLT คือ ระบบจัดการอพาร์ทเม้นต์และพื้นที่เช่าที่ฉลาดกว่าเดิม และมาพร้อมระบบบันทึกค่าไฟฟ้าอัตโนมัติตรงจากมิเตอร์"


เมื่ออพาร์ทเม้นต์และพื้นที่เช่าอื่น เช่น หอพัก โรงแรม ห้องเช่ารายวัน พื้นที่เช่าร้านค้า และพื้นที่ออกบูท เป็นต้น มีการแข่งขันสูง ผู้บริหารจึงต้องการสร้างความพึงพอใจให้แก่ขู้เช่าได้มากและแตกต่างจากเดิม อะไรคือความแตกต่างระหว่างอพาร์ทเม้นต์หรือพื้นที่เช่าของคุณกับคู่แข่งในมุมมองของผู้เช่า?


VOLT จำเป็นต่อการจัดการและบริการของคุณในมุมมองของผู้เช่า

VOLT สามารถรวบรวม เก็บ สรุป และแสดงผลงานในอพาร์ทเม้นต์หรือพื้นที่เช่าได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้านและให้ผู้เช่าตรวจสอบข้อมูล ดูสถานะการใช้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายรวมของห้องตนเองได้

คุณสมบัติทั่วไป
 • ระบบจัดการอพาร์ทเม้นต์และพื้นที่เช่าผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ระบบฐานข้อมูลและสรุปรายงานของพนักงาน ผู้เช่า และทรัพย์สินภายในห้อง
 • ระบบฐานข้อมูลสัญญาเช่า
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติตรงจากมิเตอร์ไฟฟ้า คำนวณค่าไฟ และสรุปลงในใบแจ้งหนี้ โดยให้ผู้เช่าสามารถดูของห้องตัวเองได้ตลอดเวลา
 • การแสดงผลการใช้ไฟฟ้าขณะนั้นและย้อนหลังนาน 1 ปี โดยแสดงเป็นกราฟปริมาณการใช้ (ยูนิต) รายชั่วโมง รายวัน และรายเดือน โดยให้ผู้เช่าสามารถดูของห้องตัวเองได้ตลอดเวลา
 • สรุปใบแจ้งหนี้โดยรวมรายการคงที่ เช่่น ค่าเช่า ค่าส่วนกลาง เป็นต้น ค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น ไว้ทั้งหมดได้ และสรุปรวมเป็นยอดรวมของแต่ละเดือน โดยให้ผู้เช่าสามารถดูของห้องตัวเองได้ตลอดเวลา
 • ระบบรับแจ้งความต้องการจากผู้เช่าแบบอัตโนมัติ เช่น แจ้งซ่อมแซม ทำความสะอาด การย้ายห้องหรือย้ายออก และแจ้งเรื่องร้องเรียน เป็นต้น โดยผู้บริหารสามารถแจ้งตอบกลับสถานะการดำเนินการไปยังผู้เช่าได้
 • ระบบแสดงห้องว่างและการรับจองห้อง เพื่อให้ผู้ที่กำลังหาห้องว่างหรือพื้นที่เช่าว่าง ตรวจสอบได้สะดวก เพิ่มโอกาสการขายห้องพักได้สูงสุด
 • ระบบสรุปรายได้รายจ่ายและสถานะบัญชีรายเดือนของทั้งอาคารหรือพื้นที่เช่า เพื่อสะดวกต่อการทำบัญชีของฝ่ายบริหารอาคาร
 • ให้ผู้เช่าพึงพอใจสูงสุด ด้วยการดูข้อมูลและใช้ระบบผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 • แจ้งย้ายห้องหรือย้ายออก แจ้งซ่อมแซม แจ้งทำความสะอาด แจ้งความต้องการบริการ และแจ้งร้องเรียน เป็นต้น และสามารถตรวจสอบสถานะการรับทราบเรื่องจากอพาร์ทเม้นต์และการดำเนินการได้ตลอดเวลา
 • ตรวจสอบเลขมิเตอร์ไฟฟ้าขณะนั้นและย้อนหลังได้ แสดงผลเป็นกราฟรายชั่วโมง รายวัน และรายเดือนของห้องตัวเอง
 • ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้ที่รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างได้ตลอดเวลา
 • ทำไมระบบสมาร์ทอพาร์ทเม้น VOLT จำเป็นสำหรับอพาร์ทเม้นต์และพื้นที่เช่ายุคปัจจุบัน?

  • ใช้งานผ่านอินเตอร์เนตได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ลดค่าแรง เวลา และความผิดพลาดของการจดเลขมิเตอร์ไฟฟ้า
  • สร้างภาพลักษณ์โปร่งใสและทันสมัยให้กับอพาร์ทเม้นต์และพื้นที่เช่า ทำให้อพาร์ทเม้นต์และพื้นที่เช่าของคุณโดดเด่น เป็นที่รู้จักของผู้เช่ามากกว่าคู่แข่ง
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับฝ่ายบริหารอพาร์ทเม้นต์หรือพื้นที่เช่า ที่จะตรวจสอบควบคุมได้ถึงจะอยู่นอกสถานที่
  • อุปกรณ์ที่ใช้ได้รับมาตรฐานระดับสากล CE (Conformite Europeenne) และ MID (Measuring Instrument Directive)
  • รับประกันนาน 2 ปี

  "สร้างความพึงพอใจของผู้เช่าต่ออพาร์ทเม้นต์ของคุณให้มากกว่าเดิม ด้วยระบบสมาร์ทอพาร์ทเม้นต์ VOLT"