ไฟฟ้า 1 เฟส

ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 1 เฟส แบบทันที (Realtime) แสดงผลทางอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ดูได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อวัดการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาและสรุปย้อนหลังนาน 1 ปี โดยแสดงค่ารายนาที รายชั่วโมง รายวัน และรายเดือน ทำให้ควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ   อ่านต่อ

ไฟฟ้า 3 เฟส

ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 3 เฟสแบบทันที (Realtime) แสดงผลค่าแรงดัน กระแส เพาเวอร์แฟกเตอร์ กำลัง และพลังงาน (kWh)โดยแสดงแยกแต่ละเฟส (L1, L2, L3) สรุปเป็นกราฟรายชั่วโมง รายวัน รายเดือนย้อนหลังนาน 1 ปี แยกในชั่วโมงพีค (On-peak) และนอกชั่วโมงพีค (Off-peak) พร้อมสรุปช่วงพีคสูงสุด 15 นาที   อ่านต่อ