สำหรับไฟฟ้า 1 เฟส

ข้อมูลทางเทคนิค   โบชัวร์    แผ่นพับ   คู่มือการติดตั้ง  

"มิเตอร์ตรวจวัดไฟฟ้า Realtime"


VOLT  คือระบบตรวจวัดการใช้ไฟฟ้า ที่แสดงละเอียดกว่าบิลค่าไฟ :


รุ่นของ VOLT   Smart Meter 1 เฟส


VOLT  ทำงานอย่างไร?

VOLT ใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ส่งสัญญาญผ่าน WIFI 2.4G ไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล (Cloud Server) แล้วใช้โปรแกรมวิเคราะห์เพื่อแสดงผลให้คุณทราบตลอดเวลา


VOLT  แสดงค่าการใช้ไฟฟ้าปัจจุบัน :

การใช้ขณะนั้น :

 • แรงดัน (โวลต์)
 • กระแส (แอมป์)
 • กำลัง (วัตต์)

การใช้ขณะนั้นและย้อนหลังนาน 1 ปี :

 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ยูนิต) ของชั่วโมงนั้น วันนั้น และเดือนนั้น
 • กำลังไฟฟ้า (วัตต์) รายนาที
 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง (ยูนิต) รายชั่วโมง
 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง (ยูนิต) รายวัน
 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง (ยูนิต) รายเดือน

VOLT  แสดงค่ากำลัง (วัตต์) รายนาที

กำลังการใช้ไฟฟ้า (วัตต์) บ่งชี้ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ ณ เวลานั้น เช่น แอร์ 12,000 บีทียู ใช้กำลังประมาณ 1,000 วัตต์ หม้อหุงข้าวขนาดเล็ก ใช้กำลังประมาณ 500 วัตต์ ถ้าทราบกำลังรวมขณะนั้น คุณจะตรวจสอบได้ว่ามีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใด ณ ขณะนั้น คุณจะตรวจสอบความผิดปกติได้ เช่น มีสมาชิกในบ้านหรือที่ทำงานเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในเวลานอกจากที่กำหนด การขโมยต่อไฟจากบุคคลภายนอก หรือไฟรั่ว เป็นต้น


VOLT  สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าผิดปกติได้

ตัวอย่างกระแสไฟกระชากหรือไฟเกินมากผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่จ่ายมาจากสายส่ง หรือความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่าง และจะส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าพังเสียหายหรืออายุการใช้งานสั้นลง คุณสามารถตรวจพบได้จากกราฟแสดงผล เมื่อพบลักษณะผิดปกติ คุณจึงสามารถค้นหาสาเหตุและแก้ไขได้ก่อนเกิดความเสียหาย


VOLT  แสดงปริมาณการใช้ (ยูนิต) รายชั่วโมง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมง ทำให้คุณตรวจสอบได้ว่า มีการใช้ไฟฟ้านอกเวลาที่กำหนดหรือไม่ เช่น ในสถานที่ทำงานในช่วงเวลาก่อนเข้าทำงาน พักเทียง หรือหลังเลิกงาน ช่วยการตรวจสอบการทำงานของคน หรือสำหรับบ้านอยู่อาศัยช่วยตรวจสอบสมาชิกภายในบ้าน หรือตรวจสอบกระแสไฟรั่ว การขโมยใช้ไฟฟ้าจากบุคคลอื่น และสิ่งผิดปกติต่างๆได้

นอกจากนั้น VOLT ยังแสดงปริมาณการใช้ (ยูนิต) รายวัน และรายเดือน เพื่อให้คุณตรวจสอบได้ละเอียดยิ่งขึ้น


 VOLT   ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างไร?

 • รู้ค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อดูว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติจะทราบทันที เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขได้ทันที
 • รู้การใช้ไฟฟ้าของบุคคลอื่นในอาคาร เช่น การใช้เครื่องจักร การเปิดปิดแอร์ หรือไฟแสงสว่าง เป็นต้น ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งการเฝ้าดูขณะนั้นและดูจากกราฟย้อนหลัง ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้ของบุคคลให้เข้มงวดขึ้น
 • หากเดินทางออกภายนอกแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ จะทราบได้ คุณจึงสามารถเดินทางกลับมาปิด หรือโทรศัพท์สั่งมายังบุคคลที่อยู่ในอาคารได้ตลอดเวลา
 • หากเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่ว หรือมีบุคคลภายนอกแอบต่อไฟฟ้าจากอาคารของคุณไปใช้งาน คุณสามารถทราบได้ทันที จึงค้นหาและแก้ไขได้ทันที
 • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เสื่อมสภาพ เป็นสาเหตุให้ใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติหรือมากกว่าสเปคที่กำหนดไว้ คุณจะสามารถทราบได้

 VOLT   ช่วยให้คุณปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าได้อย่างไร?

 • รู้กำลังไฟ (วัตต์) และปริมาณการใช้ (ยูนิต) ตลอดเวลา ถ้าผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของอุปกรณ์หรือสายไฟฟ้าภายในบ้าน คุณจึงสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ทัน
 • ตรวจสอบการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ไม่มีคนอยู่ได้
 • ตรวจสอบปัญหาไฟฟ้ารั่วได้
 • ตรวจสอบความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ เช่น ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน เป็นต้น
 • กรณีเกิดปัญหาจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สามารถใช้เป็นข้อมูลหลักฐานย้อนหลังในการตรวจสอบไฟฟ้าผิดปกติได้ เพราะเก็บข้อมูลยาวนาน 1 ปี

  VOLT   การแจ้งเตือน ช่วยให้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ระบบแจ้งเตือนเมื่อค่าทางไฟฟ้าเกินกว่าระดับที่คุณตั้งไว้ (ตั้งค่าด้วยตนเอง) ทั้งบนแอพพิเคชั่นและเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งมี 2 ค่าสำคัญ ได้แก่

 • ระดับความต้องการกำลังไฟฟ้า (watt)
 • ค่าไฟฟ้าของเดือนนั้น (บาท) โดยนับตั้งแต่เริ่มรอบบิลจนถึงวันที่และเวลาล่าสุด

เมื่อแจ้งเตือนทันใจ คุณจึงควบคุมได้ทันที


VOLT   ดูผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

คอมพิวเตอร์ PC

 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome

สมาร์ทโฟน IOS

 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

สมาร์ทโฟน Android

 • Opera
 • Google Chrome
 • Internet Explorer

แอพพิเคชั่นเพื่อดูการใช้ไฟฟ้า บนระบบปฏิบัติการ Android


 VOLT   ไม่เปลืองไฟ

สมาร์ทมิเตอร์ VOLT ใช้กำลังไฟ (วัตต์) ต่ำเพียง 0.2 - 0.5 วัตต์ หรือเทียบเท่ากับโมเดมอินเตอร์เน็ตในบ้านของคุณ


 VOLT   ติดตั้งได้ด้วยตัวคุณเอง

สมาร์ทมิเตอร์ VOLT ติดตั้งง่าย 4 ขั้นตอน / ผู้ติดตั้งต้องใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น

 • ติดตั้งเครื่องบนผนัง บริเวณใกล้กับสายไฟฟ้าที่จะวัดค่า และมีสัญญาณ WIFI 2.4G เท่านั้น
 • คล้องสาย CT (แคลมป์วัดไฟฟ้า) ไว้กับสายไฟ แล้วเสียบปลั๊ก
 • ดาวโหลดแอปพิเคชั่น (ใช้ได้เฉพาะระบบ Android เท่านั้น) ลงบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แล้วตั้งค่า WIFI
 • เปิดใช้งานระบบ

คู่มือการติดตั้ง pdf อยู่บนลิ้งค์ด้านบนของหน้าเว็บเพจนี้


 VOLT   มาตรฐานสากล เที่ยงตรง ปลอดภัย ทนทาน

ส่วนประกอบของ VOLT ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ในคุณภาพ

Conformité Européenne (มาจากภาษาฝรั่งเศษ) รับรองคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในด้านความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
International Electrotechnical Commission มาตรฐานสากลรับรองสำหรับชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Measuring Instruments Directive มาตรฐานรับรองชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่อนุญาตให้ใช้ได้ในสหภาพยุโรป