สมาร์ทมิเตอร์ VOLT 3 เฟส เพื่อการจัดการพลังงานอย่างสมบูรณ์

ข้อมูลทางเทคนิค   แผ่นพับ   คู่มือการติดตั้ง  

"สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ร้านค้า หรือที่อยู่อาศัย"


สมาร์ทมิเตอร์ VOLT  3 เฟส คืออะไร?

ระบบตรวจวัด วิเคราะห์ และแสดงผลการใช้ไฟฟ้าแบบทันที (Realtime) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วย

 • แรงดัน (โวลต์) แยกแต่ละเฟส
 • กระแส (แอมป์) แยกแต่ละเฟส
 • เพาเวอร์แฟกเตอร์ แยกแต่ละเฟส
 • กำลัง (วัตต์)
 • ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh)

สมาร์ทมิเตอร์ VOLT 3 เฟส ส่งค่าที่ตรวจวัด มาแสดงบนอินเตอร์เน็ตให้คุณดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้แบบนาทีต่อนาที พร้อมกับกราฟย้อนหลัง คุณจึงใช้ในการติดตามตรวจสอบและควบคุมแบบทันทีทันใด และวิเคราะห์ย้อนหลัง

ระบบจัดเก็บและแสดงค่าย้อนหลังนาน 1 ปี โดยแสดงเป็นตัวเลข ตาราง และกราฟอย่างละเอียดครบถ้วน ดูง่าย และอัพเดทค่าทุก 1 นาที เป็นข้อมูลให้คุณใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ย้อนหลัง เพื่อปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


รุ่นของ VOLT Smart Meter 3 เฟส


ตัวอย่างค่าที่ตรวจวัด วิเคราะห์ และแสดงผล

แรงดัน (volt) ขณะนั้น แยกแต่ละเฟส

กระแส (amp) ขณะนั้น แยกแต่ละเฟส

เพาเวอร์แฟกเตอร์ขณะนั้น แยกแต่ละเฟส

ปริมาณพลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ไป (kWh) ขณะนั้น เริ่มต้นวัน เริ่มต้นสัปดาห์ และเริ่มต้นเดือน

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ของชั่วโมง วัน และเดือนนั้น

กระแส (amp) ย้อนหลัง แยกแต่ละเฟส

เพาเวอร์แฟกเตอร์ย้อนหลัง แยกแต่ละเฟส

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) รายชั่วโมง

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) รายวัน

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) รายเดือน

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) รายวัน แยกช่วงเวลา On-peak และ Off-peak

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) รายเดือน แยกช่วงเวลา On-peak และ Off-peak

กำลังไฟฟ้า (kw) รายนาที

กำลังไฟฟ้า (kw) เฉลี่ยทุก 15 นาที พร้อมค้นหาช่วง 15 นาทีที่ต้องการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak 15 minutes) ของเดือน ซึ่งค่าสูงสุดนี้ถูกนำไปคำนวณเป็นส่วนเพิ่มในการคิดค่าไฟฟ้า (Electric bill)


VOLT Smart Meter มาพร้อมการแจ้งเตือนที่ฉลาดกว่าทุกระบบ

 1. แจ้งเตือนเมื่อกระแส (amp) เกินค่าสูงสุดที่กำหนดเอง (Overcurrent)
 2. แจ้งเตือนเมื่อกระแส (amp) แต่ละเฟสแตกต่างกันเกิน 15%
 3. แจ้งเตือนเมื่อค่าตัวประกอบทางไฟฟ้า (Power factor) ต่ำกว่า 85%
 4. แจ้งเตือนสัญญาณขาดหายเกิน 5 นาที ซึ่งอาจเกิดจากปิดเครื่อง ไฟฟ้าดับ เครื่องเสีย หรือไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

Realtime คือหัวใจของ VOLT Smart Meter

ทุกค่าปัจจุบันและทุกกราฟย้อนหลัง อัพเดททุก 1 นาที (Realtime) ทำให้ใช้ประโยชน์ในการเฝ้าตรวจสอบขณะนั้น และตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งการเฝ้าระวังการใช้ไฟฟ้าที่ส่งผลให้ค่าไฟแพง หรืออาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องจักรอุปกรณ์และคน ได้แก่

 1. แรงดันสูงหรือต่ำ จากไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน
 2. กระแสสูง จากมอเตอร์ ไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์เสื่อมสภาพ และการใช้ไฟฟ้าพร้อมกันมากเกินไป
 3. เพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ำ จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้อยประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ค่าไฟฟ้าสูง
 4. การใช้ไฟฟ้าเกินเวลาที่กำหนด เช่น เปิดเครื่องจักรก่อนหรือหลังเลิกงาน การเดินเครื่องจักรตัวเปล่าโดยไม่มีการผลิต เช่น ช่วงเวลาการเตรียมชิ้นงาน การตรวจวัดชิ้นงาน และการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศนอกเวลาที่จำเป็น เป็นต้น
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อบกพร่องในการใช้ เช่น
  • การใช้กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส แตกต่างกันมากหรือไม่สมดุล
  • ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ำ ซึ่งบ่งบอกประสิทธิภาพทางไฟฟ้าต่ำ
  • การใช้ในช่วงเวลา On-peak มากเกินไป ซึ่งมีค่าไฟฟ้าต่อหน่วยแพง
  • การใช้ไม่สม่ำเสมอมีการใช้มากเป็นช่วงสั้นๆ (พีค 15 นาทีสูง)

Web-based ทำให้สะดวก ปลอดภัย และเชื่อมั่นได้กว่าเดิม

สมาร์ทมิเตอร์ VOLT ส่งข้อมูลเข้าจัดเก็บไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Cloud Server ที่มีระบบความปลอดภัยสูง และมีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ สร้างความมั่นใจได้ 100% ลดความจำเป็นในการดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ และแสดงผลบนเว็บแพลตฟอร์ม คุณสมารถดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือ แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือได้ จึงสะดวกทุกที่ทุกเวลา

สมาร์ทมิเตอร์ VOLT ยังให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ด้วยตนเอง ให้คุณจัดเก็บไว้เพื่อการนำมาใช้ในภาพหลังได้ คุณจึงสามารถสร้างความมั่นใจได้อีกขั้นเมื่อเก็บข้อมูลสำรองไว้ด้วยตนเอง


ทางเลือกในการตั้งเซิร์ฟเวอร์ในอาคารของคุณเอง

หลายหน่วยงานที่มีนโยบายปกป้องข้อมูลให้อยู่ในระบบปิดขององค์กร โดยไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอก ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์เฉพาะในองค์กร สมาร์ทมิเตอร์ VOLT สามารถส่งข้อมูลจากมิเตอร์ จัดเก็บ และแสดงผลอยู่ในเฉพาะภายในเครือข่าย LAN ขององค์กรได้


ต่อเชื่อมและส่งข้อมูลผ่านสัญญาณไร้สายได้ 2 ระบบ


ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณไร้สาย สะดวก ลดต้นทุน และดูแลรักษาง่าย

การส่งข้อมูลจากมิเตอร์เข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและแสดงผล ทั้งส่งผ่าน Wireless LAN และผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (SIM card) เป็นแบบสัญญาณไร้สาย ทำให้การติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และยังดูแลรักษาง่ายด้วย


 VOLT   มาตรฐานสากล เที่ยงตรง ปลอดภัย ทนทาน

ส่วนประกอบของ VOLT ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ในคุณภาพ

Conformité Européenne (มาจากภาษาฝรั่งเศษ) รับรองคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในด้านความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
International Electrotechnical Commission มาตรฐานสากลรับรองสำหรับชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Measuring Instruments Directive มาตรฐานรับรองชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่อนุญาตให้ใช้ได้ในสหภาพยุโรป

การเลือกรุ่นของ VOLT Smart Meter

เมื่อต้องการเลือกรุ่นที่จะนำไปใช้งาน ต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง?

หรือโทรศัพท์ปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคได้ที่หมายเลข 02 019 1198, 089 816 8345

หรือสอบถามทาง Line@ ID : @tit3204a


การใช้งานรวมหลายมิเตอร์

กรณีเป็นอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เป็นต้น ผู้ดูแลอาคารจำเป็นต้องใช้ VOLT Smart Meter ตรวจวัดไฟฟ้าหลายตำแหน่ง และต้องการรวมข้อมูลหลายมิเตอร์ไว้ด้วยกันในหน้าจอแสดงผลเดียวหรือรวมค่าจากมิเตอร์หลายเครื่อง เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) รวมของหลายมิเตอร์ เป็นต้น สามารถแจ้งความต้องการ ให้สร้างหน้าจอแสดงผลรวมได้ตามความต้องการ