เอนเนอยี่มิเตอร์ รุ่น SDM120-modbus

สำหรับไฟฟ้าเฟสเดียว

ข้อมูลทางเทคนิค    คู่มือการใช้งาน    Modbus Protocol
Image Image
คุณสมบัติทั่วไป

เอนเนอยี่มิเตอร์ รุ่น SDM120 modbus จอแสดงผลดิจิตอลสีฟ้ามองเห็นได้ชัดเจน สามารถใช้ในบ้าน สำนักงาน ร้านค้า สถานประกอบการขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าเฟสเดียวได้ นอกจากอ่านค่าได้ทางจอแสดงผลบนตัวมิเตอร์แล้ว ยังส่งสัญญาณออกได้ทางสายสื่อสาร RS485 modbus RTU ติดตั้งบนราง DIN 35 mm ความกว้างเท่ากับเบรคเกอร์ 1 ช่อง หรือกว้าง 17.5 มม.

คุณสมบัติทางเทคนิค
ค่าคลาดเคลื่อนสูงสุด
 • แรงดัน 0.5%
 • กระแส 0.5%
 • ความถี่ 0.2%
 • เพาเวอร์แฟกเตอร์ 1%
 • กำลัง 1%
สภาพแวดล้อมการใช้งาน
 • ความชื้นใช้งาน : ไม่เกิน 90%
 • ความชื้นในการจัดเก็บ : ไม่เกิน 95%
 • อุณหภูมิใช้งาน : -25oC ถึง 55oC
 • อุณหภุมิในการจัดเก็บ : -40oC ถึง 70oC
 • มาตรฐานอุปกรณ์ :IEC62053-21/EN50470-1/3
 • ความแม่นยำ : Class1
 • รหัสการป้องกันสภาพแวดล้อม : IP51(ใช้ในอาคาร)
 • รหัสการห่อหุ้ม (Insulation) : II
 • แรงดันชั่วขณะ (Surge) ที่ทำให้เสียหาย : 4kV
 • ความปลอดภัยจากการปล่อยรังสีหรือสิ่งมลพิษ : EN55022
ช่องส่งสัญญาณออก

สัญญาณพัลส์ (Pulse output)

มีช่องส่งสัญญาณพัลส์ 2 ช่อง เป็นแบบ Passive
 • ช่องที่ 1 ตั้งค่าได้เอง โดยสามารถตั้งให้ส่งสัญญาณเป็น total/import/export kWh or kVarh ได้ สามารถกำหนดค่าคงที่เป็นตัวคูณแต่ละพัลส์ : 0.001(default) /0.01/0.1/1 imp ต่อ kWh/kVarh
 • ความกว้างสัญญาณ (Pulse width) : 200/100/60ms
 • ช่องที่ 2 เป็นสัญญาณที่ถูกกำหนดมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ โดยมีค่า 1000imp/kWh.
ขนาด
การต่อสาย - SDM120 แบบต่อกระแสตรงเข้ามิเตอร์
การต่อสาย - SDM120CT แบบใช้ห่วงวัดกระแส(Current Transformer : CT)

เอนเนอยี่มิเตอร์ รุ่น SDM120 RS485 Modbus RTU

การได้รับการรับรองระดับสากล