เอนเนอยี่มิเตอร์ รุ่น SDM230-modbus direct load

สำหรับไฟฟ้าเฟสเดียว ไม่ใช้ห่วงวัดกระแส (Without Current transformer: CT)

คุณสมบัติทางเทคนิค   คู่มือการใช้งาน   Modbus Protocol
Image
คุณสมบัติเบื้องต้น

เอนเนอยี่มิเตอร์ SDM230-modbus direct load (without CT) มีจอแสดงผลสีฟ้ามองเห็นได้ชัดเจน สามารถใช้ในบ้าน สำนักงาน ร้านค้า สถานประกอบการขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าเฟสเดียวได้ นอกจากอ่านค่าได้ทางจอแสดงผลบนตัวมิเตอร์แล้ว ยังส่งสัญญาณออกได้ทางสายสื่อสาร RS485 modbus RTU ติดตั้งบนราง DIN 35 mm ความกว้างเท่ากับเบรคเกอร์ 2 ช่อง หรือกว้าง 34 มม.

คุณสมบัติทางเทคนิค

ความคลาดเคลื่อนสูงสุด
 • ความดันและกระแส 0.5%
 • ความถี่ 0.2%
 • เพาเวอร์แฟกเตอร์ 1%
 • Active power, apparent power, reactive power 1%
 • Reactive energy (VARh) : Class2
 • Active energy(Wh) :Class1
สภาพแวดล้อมในการใช้งาน
 • ความชื้นใช้งาน : ไม่เกิน 90%
 • ความชื้นในการจัดเก็บ : ไม่เกิน 95%
 • อุณหภูมิใช้งาน : -25oC ถึง 55oC
 • อุณหภูมิในการเก็บรักษา : -40oC ถึง 70oC
 • มาตรฐานอุปกรณ์ :IEC62053-21/EN50470-1/3
 • รหัสการป้องกันจากสภาพแวดล้อม : IP51(ใช้ในอาคาร)
 • รหัสการห่อหุ้ม (Insulation) : II
 • แรงดันชั่วขณะ (Surge) ที่ทำให้เสียหาย : 4kV
 • ความปลอดภัยจากการปล่อยรังสีหรือสิ่งมลพิษ : EN55022
ช่องสายสัญญาณออก

สัญญาณพัลส์ (Pulse output)

 • มีช่องสัญญาณพัลส์ 2 ช่อง เป็นแบบ Passive
 • (1) ช่องที่ 1 ตั้งค่าได้เอง โดยสามารถตั้งให้ส่งสัญญาณเป็น total/import/export kWh or kVarh ได้ สามารถกำหนดค่าคงที่เป็นตัวคูณแต่ละพัลส์ : 0.001(default) /0.01/0.1/1 imp ต่อ kWh/kVarh. Pulse width: 200/100/60ms
 • (2) ช่องที่ 2 เป็นสัญญาณที่ถูกกำหนดมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ โดยมีค่า 1000imp/kWh
 • Pulse width : 200/100(default)/60ms
 • Pulse output 2 : 1000imp/kWh

RS485 output

 • Bus type : RS485 semi-duplex
 • Protocol : Modbus RTU
 • Baud rate : 1200, 2400, 4800, 9600
 • Address range : 1 - 247
 • Communication distance : 1000m
 • Parity : NONE/EVEN/ODD
 • Data bit : 8
 • Stop bits : 1
Wiring diagram
Dimension

Certificate of Compliance