เอนเนอยี่มิเตอร์ รุ่น SDM630ct-modbus

สำหรับไฟฟ้า 3 เฟส ติดตั้งบนราง DIN 35 มม. ใช้ห่วงวัดกระแสไฟฟ้า (CT)

ข้อมูลทางเทคนิค   คู่มือการใช้งาน   Modbus Protocol
Image
คุณสมบัติทั่วไป

เพาเวอร์มิเตอร์ 3 เฟส รุ่น SDM630ct-modbus จอแสดงผล LCD สีฟ้ามองเห็นได้ชัดเจน เหมาะสำหรับใช้ในร้านค้า อาคาร สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สนามกีฬา สวนสาธารณะ และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กระแสไฟฟ้า 3 เฟส ส่งสัญญาณออกผ่านช่องสัญญาณ RS485 modbus RTU ติดตั้งบนราง DIN ขนาด 35 มม. ความกว้างเท่ากับ 4 ช่อง หรือ 72 มม. สามารถติดตั้งในตู้ควบคุมหรือกล่องเบรคเกอร์ได้

คุณสมบัติทางเทคนิค
 • ช่วงแรงดันที่วัดได้ : AC 3 เฟส 230 - 400 โวลต์
 • ขนาดห่วงวัด (CT) กระแสด้านอินพุท (Primary) ที่ใช้ได้ 300A ถึง 3,000A สัญญาณเอาพุท (Secondary) 333mV
 • ทนแรงดันกระแสสลับได้สูงสุด 4 KV ในช่วงไม่เกิน 1 นาที
 • ทนแรงดันกระแสสลับได้สูงสุด 6KV ในช่วง 1.2 ไมโครวินาที
 • ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับใช้งาน : 50 or 60 Hz
 • ความสิ้นเปลืองพลังงาน : ต่ำกว่า 2W/10VA
 • ค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่อ่านได้ : 999,999 kWh
ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุด
 • แรงดัน 0.5 %
 • กระแส 0.5 %
 • ความถี่ 0.2 %
 • เพาเวอร์แฟกเตอร์ 1%
 • Active power, apparent power, reactive power 1%
 • Reactive energy (VARh) : Class2
 • Active energy(Wh) :Class1
สภาพแวดล้อมการใช้งาน
 • ความชื้นใช้งาน : ไม่เกิน 90%
 • ความชื้นในการจัดเก็บ : ไม่เกิน 95%
 • อุณหภูมิใช้งาน : -25oC ถึง 55oC
 • อุณหภุมิในการจัดเก็บ : -40oC ถึง 70oC
 • มาตรฐานอุปกรณ์ :IEC62053-21/EN50470-1/3
 • ความแม่นยำ : Class1
 • รหัสการป้องกันสภาพแวดล้อม : IP51(ใช้ในอาคาร)
 • รหัสการห่อหุ้ม (Insulation) : II
 • แรงดันชั่วขณะ (Surge) ที่ทำให้เสียหาย : 4kV
 • ความปลอดภัยจากการปล่อยรังสีหรือสิ่งมลพิษ : EN55022
ช่องส่งสัญญาณออก

สัญญาณพัลส์ (Pulse output) แบบ Passive 2 ช่อง

 • ช่องที่ 1 ตั้งค่าได้ โดยสามารถตั้งให้ส่งสัญญาณเป็น total/import/export kWh or kVarh ได้ สามารถกำหนดค่าคงที่เป็นตัวคูณแต่ละพัลส์ : 0.001(default) /0.01/0.1/1 imp ต่อ kWh/kVarh. Pulse width: 200/100/60ms
 • ความกว้างสัญญาณ (Pulse width) : 200/100(default)/60ms
 • ช่องที่ 2 เป็นสัญญาณที่ถูกกำหนดมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ โดยมีค่า 1000imp/kWh.
ขนาด
การต่อร่วมหลายมิเตอร์
การต่อสาย 1 มิเตอร์

Certificate of Compliance