VOLT SMART METER

SERIES B

Home / Product

สำหรับกิจการที่มีหลายสาขา และใช้ไฟฟ้า 3 เฟส

VOLT คือระบบตรวจวัดการใช้ไฟฟ้า ที่แสดงละเอียดกว่าบิลค่าไฟ

Image

  ระบบตรวจวัด วิเคราะห์ และแสดงผลการใช้ไฟฟ้าแบบทันที (Realtime) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วย

 • แรงดัน (โวลต์) แยกแต่ละเฟส
 • กระแส (แอมป์) แยกแต่ละเฟส
 • เพาเวอร์แฟกเตอร์ แยกแต่ละเฟส
 • กำลัง (วัตต์)
 • ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh)
 • ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ (kWh)

  VOLT สมาร์ทมิเตอร์ 3 เฟส ส่งค่าที่ตรวจวัด มาแสดงบนอินเตอร์เน็ตให้คุณดูผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ได้แบบนาทีต่อนาที พร้อมกับกราฟย้อนหลัง คุณจึงใช้ในการติดตามตรวจสอบ และควบคุมได้แบบทันที และสามารถวิเคราะห์ย้อนหลัง

  ระบบจัดเก็บและแสดงค่าย้อนหลังนาน 1 ปี โดยแสดงเป็นตัวเลข ตาราง และกราฟอย่างละเอียดครบถ้วน ดูง่าย และอัพเดทค่าทุก 1 นาที เป็นข้อมูลให้คุณใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ย้อนหลัง เพื่อปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

VOLT ตัวอย่างค่าที่ตรวจวัด วิเคราะห์ และแสดงผล

Image

เมนู เลือกแบรนด์ที่ต้องการเข้าไปดูการใช้ไฟฟ้าของแต่ละสาขา

Image

แผนที่แสดงตำแหน่งของแต่ละสาขา พร้อมทั้งแสดงการใช้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ณ ขณะนั้น เมื่อผู้ใช้ทำการคลิกที่ไอคอนสาขา

แสดงการใช้ไฟฟ้าของแต่ละสาขา ภายใต้แบรนด์ที่ผู้ใช้งานเลือก

แสดงการใช้ไฟฟ้าของทุกสาขารวมกัน ทั้งรายเดือน และรายปี

ตารางรายชื่อของแต่ละสาขา สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูการใช้ไฟฟ้าได้ละเอียดยิ่งขึ้น

Image

แสดงการใช้ไฟฟ้าของสาขาที่ผู้ใช้ทำการเลือก

การใช้ไฟฟ้าขณะนั้น

  แรงดัน (โวลต์) แยกแต่ละเฟส

  กระแส (แอมป์) แยกแต่ละเฟส

  เพาเวอร์แฟกเตอร์ขณะนั้น แยกแต่ละเฟส

  ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) ที่ใช้ไปของชั่วโมงปัจจุบัน, วันปัจจุบัน, และเดือนปัจจุบัน

รุ่นของ VOLT Smart Meter Series B

Image

เมื่อต้องการเลือกรุ่นที่จะนำไปใช้งาน ต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง?

 • กำหนดตำแหน่งระบบไฟฟ้าที่ต้องการตรวจวัด เช่น สายเมนของอาคาร สายย่อยที่จ่ายให้กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือสายย่อยที่จ่ายให้เฉพาะเครื่องจักร เป็นต้น
 • สำรวจกำหนดตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องมิเตอร์ จะทำให้ทราบความยาวสายไฟ 3 เฟส 4 เส้น สายแคลมป์วัดกระแส (CT) และรางสายไฟที่ต้องใช้
 • ระบุกระแสไฟฟ้าสูงสุด (amp) ของสายไฟฟ้าแต่ละเส้นเพื่อเลือกรุ่นของแคลมป์วัดกระแส
 • ระบุขนาดภายนอกรวมฉนวนของสายไฟฟ้า หรือขนาดบัสบาร์ เพื่อเลือกขนาดของแคลมป์วัดกระแส
 • ระบุการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ WIFI และ Sim Card อินเตอร์เน็ต

หรือโทรศัพท์ปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคได้ที่หมายเลข 099-629-3630, 082-646-2013

หรือสอบถามทาง Line@ ID : @tit3204a

item Model Max current (amp) Inside dimension (mm)
NT16-150 150 16
NT24-300 300 24
NT36-400 400 36
NU36-400 400 50 x 50
NRC70-400 400 70
NRC70-800 800 70
NRC100-400 400 100
NRC100-800 800 100
NRC150-1000 1000 150

VOLT ทำงานอย่างไร ?

Image

VOLT Smart Meter ตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ส่งข้อมูลเข้าจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล (Cloud Server) ที่มีระบบความปลอดภัยสูง และมีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ สร้างความมั่นใจได้ 100% ลดความจำเป็นในการดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ และแสดงผลบนเว็บแพลตฟอร์ม คุณสามารถดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ จึงสะดวกทุกที่ทุกเวลา

VOLT ยังให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ด้วยตนเอง ให้คุณจัดเก็บไว้เพื่อการนำมาใช้ในภายหลังได้ คุณจึงสามารถสร้างความมั่นใจได้อีกขั้นเมื่อเก็บข้อมูลสำรองไว้ด้วยตนเอง

VOLT ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างไร ?

Image

รู้ค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อดูว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติจะทราบทันที เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขได้ทันที

รู้การใช้ไฟฟ้าของบุคคลอื่นในอาคาร เช่น การใช้เครื่องจักร การเปิดปิดแอร์ หรือไฟแสงสว่าง เป็นต้น ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งการเฝ้าดูขณะนั้นและดูจากกราฟย้อนหลัง ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้ของบุคคลให้เข้มงวดขึ้น

หากเดินทางออกภายนอกแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ จะทราบได้ คุณจึงสามารถเดินทางกลับมาปิด หรือโทรศัพท์สั่งมายังบุคคลที่อยู่ในอาคารได้ตลอดเวลา

หากเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่ว หรือมีบุคคลภายนอกแอบต่อไฟฟ้าจากอาคารของคุณไปใช้งาน คุณสามารถทราบได้ทันที จึงค้นหาและแก้ไขได้ทันที

หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เสื่อมสภาพ เป็นสาเหตุให้ใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติหรือมากกว่าสเปคที่กำหนดไว้ คุณจะสามารถทราบได้