VOLT SMART METER

SERIES M

หน้าหลัก / สินค้า

VOLT คือระบบตรวจวัดการใช้ไฟฟ้า ที่แสดงละเอียดกว่าบิลค่าไฟ

Image

1) ให้ข้อมูลละเอียดเป็นรายนาที รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน แสดงการใช้ ณ ขณะนั้น และการใช้ย้อนหลังนาน 1 ปี คุณจึงสามารถทราบได้ละเอียด ทันเวลา และควบคุมอย่างได้ผล

2) แจ้งเตือนการใช้กำลังไฟเกินบนโทรศัพท์มือถือ ให้คุณรู้ทันที จึงสามารถตรวจสอบและควบคุมได้ทันที

3) จัดเก็บข้อมูลกำลังไฟย้อนหลังรายนาทียาวนาน 1 ปี คุณสามารถตรวจสอบไฟช็อต ไฟรั่ว ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกินย้อนหลัง เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุได้

4) แสดงการใช้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ขณะนั้นตลอดเวลา ซึ่งบ่งบอกว่ามีการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ เมื่อคุณดูในแอพพิเคชั่นคุณจะทราบได้ทันที

5) แสดงการใช้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ขณะนั้นตลอดเวลา สามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าเกินเวลา ลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือถูกลักลอบต่อไฟฟ้าไปใช้งานที่่อื่นได้

VOLT แสดงค่าการใช้ไฟฟ้าปัจจุบัน

Image

การใช้ขณะนั้น

  แรงดัน (โวลต์)

  กระแส (แอมป์)

  กำลัง (วัตต์)

การใช้ขณะนั้นและย้อนหลังนาน 1 ปี

  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ยูนิต) ของชั่วโมงนั้น วันนั้น และเดือนนั้น

  กำลังไฟฟ้า (วัตต์) รายนาที

  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง (ยูนิต) รายชั่วโมง

  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง (ยูนิต) รายวัน

  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง (ยูนิต) รายเดือน

VOLT สามารถตรวจจับการใช้ไฟฟ้าผิดปกติได้อย่างไร ?

Image

ตัวอย่างกำลังไฟกระชาก หรือไฟเกินมากผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่จ่ายมาจากสายส่ง หรือความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่าง และจะส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าพัง เสียหาย หรืออายุการใช้งานสั้นลง คุณสามารถตรวจพบได้จากกราฟแสดงผล เมื่อพบลักษณะผิดปกติ คุณจึงสามารถค้นหาสาเหตุและแก้ไขได้ก่อนเกิดความเสียหาย

Image

นอกจากนั้น VOLT ยังแสดงปริมาณการใช้ (ยูนิต) รายวัน และรายเดือน เพื่อให้คุณตรวจสอบได้ละเอียดยิ่งขึ้น

รุ่นของ VOLT Smart Meter Series M

Image
Model Max current (amp) Inside dimension (mm)
M10-30 30 10
M16-100 100 16
M24-250 250 24
M36-400 400 36

VOLT ทำงานอย่างไร ?

Image

VOLT Smart Meter ตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ส่งสัญญาญผ่าน WIFI 2.4G ไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล (Cloud Server) แล้วใช้โปรแกรมวิเคราะห์เพื่อแสดงผลให้คุณทราบตลอดเวลา

VOLT ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างไร ?

Image

รู้ค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อดูว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติจะทราบทันที เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขได้ทันที

รู้การใช้ไฟฟ้าของบุคคลอื่นในอาคาร เช่น การใช้เครื่องจักร การเปิดปิดแอร์ หรือไฟแสงสว่าง เป็นต้น ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งการเฝ้าดูขณะนั้นและดูจากกราฟย้อนหลัง ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้ของบุคคลให้เข้มงวดขึ้น

หากเดินทางออกภายนอกแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ จะทราบได้ คุณจึงสามารถเดินทางกลับมาปิด หรือโทรศัพท์สั่งมายังบุคคลที่อยู่ในอาคารได้ตลอดเวลา

หากเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่ว หรือมีบุคคลภายนอกแอบต่อไฟฟ้าจากอาคารของคุณไปใช้งาน คุณสามารถทราบได้ทันที จึงค้นหาและแก้ไขได้ทันที

หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เสื่อมสภาพ เป็นสาเหตุให้ใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติหรือมากกว่าสเปคที่กำหนดไว้ คุณจะสามารถทราบได้

VOLT ช่วยให้คุณปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าได้อย่างไร ?

Image

รู้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) และปริมาณการใช้ (ยูนิต) ตลอดเวลา ถ้าผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของอุปกรณ์หรือสายไฟฟ้าภายในบ้าน คุณจึงสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ทัน

ตรวจสอบการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ไม่มีคนอยู่ได้

ตรวจสอบปัญหาไฟฟ้ารั่วได้

ตรวจสอบความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ เช่น ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน เป็นต้น

กรณีเกิดปัญหาจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สามารถใช้เป็นข้อมูลหลักฐานย้อนหลังในการตรวจสอบไฟฟ้าผิดปกติได้ เพราะเก็บข้อมูลยาวนาน 1 ปี

VOLT การแจ้งเตือน ช่วยให้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

Image

รู้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) และปริมาณการใช้ (ยูนิต) ตลอดเวลา ถ้าผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของอุปกรณ์ หรือสายไฟฟ้าภายในบ้าน คุณจึงสามารถตรวจสอบ และแก้ไขได้ทัน

  ระดับความต้องการกำลังไฟฟ้า (watt)

  ค่าไฟฟ้าของเดือนนั้น (บาท) โดยนับตั้งแต่เริ่มรอบบิลจนถึงวันที่และเวลาล่าสุด

" เมื่อแจ้งเตือนทันใจ คุณจึงควบคุมได้ทันที "

VOLT ไม่เปลืองไฟ

Image

สมาร์ทมิเตอร์ VOLT ใช้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ต่ำเพียง 0.2 - 0.5 วัตต์ หรือเทียบเท่ากับโมเดมอินเตอร์เน็ตในบ้านของคุณ