VOLT SMART METER

SERIES N

หน้าหลัก / สินค้า

VOLT คือระบบตรวจวัดการใช้ไฟฟ้า ที่แสดงละเอียดกว่าบิลค่าไฟ

Image

  ระบบตรวจวัด วิเคราะห์ และแสดงผลการใช้ไฟฟ้าแบบทันที (Realtime) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วย

  • แรงดัน (โวลต์) แยกแต่ละเฟส
  • กระแส (แอมป์) แยกแต่ละเฟส
  • เพาเวอร์แฟกเตอร์ แยกแต่ละเฟส
  • กำลัง (วัตต์)
  • ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh)

  VOLT สมาร์ทมิเตอร์ 3 เฟส ส่งค่าที่ตรวจวัด มาแสดงบนอินเตอร์เน็ตให้คุณดูผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ได้แบบนาทีต่อนาที พร้อมกับกราฟย้อนหลัง คุณจึงใช้ในการติดตามตรวจสอบ และควบคุมได้แบบทันที และสามารถวิเคราะห์ย้อนหลัง

  ระบบจัดเก็บและแสดงค่าย้อนหลังนาน 1 ปี โดยแสดงเป็นตัวเลข ตาราง และกราฟอย่างละเอียดครบถ้วน ดูง่าย และอัพเดทค่าทุก 1 นาที เป็นข้อมูลให้คุณใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ย้อนหลัง เพื่อปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

VOLT ตัวอย่างค่าที่ตรวจวัด วิเคราะห์ และแสดงผล

Image

การใช้ขณะนั้น

  แรงดัน (โวลต์) แยกแต่ละเฟส

  กระแส (แอมป์) แยกแต่ละเฟส

  เพาเวอร์แฟกเตอร์ขณะนั้น แยกแต่ละเฟส

Image

แรงดัน (โวลต์) ย้อนหลัง แยกแต่ละเฟส

Image

กระแส (แอมป์) ย้อนหลัง แยกแต่ละเฟส

Image

เพาเวอร์แฟกเตอร์ย้อนหลัง แยกแต่ละเฟส

Image

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) รายชั่วโมง

Image

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) รายวัน

Image

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) รายเดือน

Image

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) รายวัน แยกช่วงเวลา On-peak และ Off-peak

Image

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) รายเดือน แยกช่วงเวลา On-peak และ Off-peak

Image

กำลังไฟฟ้า (kw) รายนาที

Image

กำลังไฟฟ้า (kw) เฉลี่ยทุก 15 นาที พร้อมค้นหาช่วง 15 นาทีที่ต้องการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak 15 minutes) ของเดือน ซึ่งค่าสูงสุดนี้ถูกนำไปคำนวณเป็นส่วนเพิ่มในการคิดค่าไฟฟ้า

รุ่นของ VOLT Smart Meter Series N

Image

เมื่อต้องการเลือกรุ่นที่จะนำไปใช้งาน ต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง?

  • กำหนดตำแหน่งระบบไฟฟ้าที่ต้องการตรวจวัด เช่น สายเมนของอาคาร สายย่อยที่จ่ายให้กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือสายย่อยที่จ่ายให้เฉพาะเครื่องจักร เป็นต้น
  • สำรวจกำหนดตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องมิเตอร์ จะทำให้ทราบความยาวสายไฟ 3 เฟส 4 เส้น สายแคลมป์วัดกระแส (CT) และรางสายไฟที่ต้องใช้
  • ระบุกระแสไฟฟ้าสูงสุด (amp) ของสายไฟฟ้าแต่ละเส้นเพื่อเลือกรุ่นของแคลมป์วัดกระแส
  • ระบุขนาดภายนอกรวมฉนวนของสายไฟฟ้า หรือขนาดบัสบาร์ เพื่อเลือกขนาดของแคลมป์วัดกระแส
  • ระบุการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ WIFI และ Sim Card อินเตอร์เน็ต

หรือโทรศัพท์ปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคได้ที่หมายเลข 099-629-3630, 082-646-2013

หรือสอบถามทาง Line@ ID : @tit3204a

item Model Max current (amp) Inside dimension (mm)
NT16-100 100 16
NT16-150 150 16
NT24-300 300 24
NT36-400 400 36
NU36-400 400 50 x 50
NRC70-400 400 70
NRC70-800 800 70
NRC100-400 400 100
NRC100-800 800 100
NRC150-1000 1000 150
NRC150-1200 1200 150

VOLT ทำงานอย่างไร ?

Image

VOLT Smart Meter ตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ส่งข้อมูลเข้าจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล (Cloud Server) ที่มีระบบความปลอดภัยสูง และมีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ สร้างความมั่นใจได้ 100% ลดความจำเป็นในการดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ และแสดงผลบนเว็บแพลตฟอร์ม คุณสามารถดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ จึงสะดวกทุกที่ทุกเวลา

VOLT ยังให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ด้วยตนเอง ให้คุณจัดเก็บไว้เพื่อการนำมาใช้ในภายหลังได้ คุณจึงสามารถสร้างความมั่นใจได้อีกขั้นเมื่อเก็บข้อมูลสำรองไว้ด้วยตนเอง

VOLT การแจ้งเตือน ช่วยให้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

Image

รู้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) และปริมาณการใช้ (ยูนิต) ตลอดเวลา ถ้าผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของอุปกรณ์ หรือสายไฟฟ้าภายในบ้าน คุณจึงสามารถตรวจสอบ และแก้ไขได้ทัน

  แจ้งเตือนเมื่อกระแส (amp) แต่ละเฟสแตกต่างกันเกิน 15%

  แจ้งเตือนเมื่อค่าตัวประกอบทางไฟฟ้า (Power factor) ต่ำกว่า 85%

  แจ้งเตือนสัญญาณขาดหายเกิน 5 นาที ซึ่งอาจเกิดจากปิดเครื่อง ไฟฟ้าดับ เครื่องเสีย หรือไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

" เมื่อแจ้งเตือนทันใจ คุณจึงควบคุมได้ทันที "

VOLT ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างไร ?

Image

รู้ค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อดูว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติจะทราบทันที เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขได้ทันที

รู้การใช้ไฟฟ้าของบุคคลอื่นในอาคาร เช่น การใช้เครื่องจักร การเปิดปิดแอร์ หรือไฟแสงสว่าง เป็นต้น ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งการเฝ้าดูขณะนั้นและดูจากกราฟย้อนหลัง ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้ของบุคคลให้เข้มงวดขึ้น

หากเดินทางออกภายนอกแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ จะทราบได้ คุณจึงสามารถเดินทางกลับมาปิด หรือโทรศัพท์สั่งมายังบุคคลที่อยู่ในอาคารได้ตลอดเวลา

หากเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่ว หรือมีบุคคลภายนอกแอบต่อไฟฟ้าจากอาคารของคุณไปใช้งาน คุณสามารถทราบได้ทันที จึงค้นหาและแก้ไขได้ทันที

หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เสื่อมสภาพ เป็นสาเหตุให้ใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติหรือมากกว่าสเปคที่กำหนดไว้ คุณจะสามารถทราบได้

VOLT การใช้งานรวมหลายมิเตอร์

Image

  กรณีเป็นอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เป็นต้น ผู้ดูแลอาคารจำเป็นต้องใช้ VOLT Smart Meter ตรวจวัดไฟฟ้าหลายตำแหน่ง และต้องการรวมข้อมูลหลายมิเตอร์ไว้ด้วยกันในหน้าจอแสดงผลเดียวหรือรวมค่าจากมิเตอร์หลายเครื่อง เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) รวมของหลายมิเตอร์ เป็นต้น สามารถแจ้งความต้องการ ให้สร้างหน้าจอแสดงผลรวมได้ตามความต้องการ