VOLT SMART METER

SERIES S

หน้าหลัก / สินค้า

สำหรับอาคารที่ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส และติดตั้งโซล่าเซลล์

VOLT คือระบบตรวจวัดการใช้ไฟฟ้า ที่แสดงละเอียดกว่าบิลค่าไฟ

Image

  ระบบตรวจวัด วิเคราะห์ และแสดงผลการใช้ไฟฟ้าแบบทันที (Realtime) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วย

 • แรงดัน (โวลต์) แยกแต่ละเฟส
 • กระแส (แอมป์) แยกแต่ละเฟส
 • เพาเวอร์แฟกเตอร์ แยกแต่ละเฟส
 • กำลัง (วัตต์)
 • ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh)
 • ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ (kWh)

  VOLT สมาร์ทมิเตอร์ 3 เฟส ส่งค่าที่ตรวจวัด มาแสดงบนอินเตอร์เน็ตให้คุณดูผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ได้แบบนาทีต่อนาที พร้อมกับกราฟย้อนหลัง คุณจึงใช้ในการติดตามตรวจสอบ และควบคุมได้แบบทันที และสามารถวิเคราะห์ย้อนหลัง

  ระบบจัดเก็บและแสดงค่าย้อนหลังนาน 1 ปี โดยแสดงเป็นตัวเลข ตาราง และกราฟอย่างละเอียดครบถ้วน ดูง่าย และอัพเดทค่าทุก 1 นาที เป็นข้อมูลให้คุณใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ย้อนหลัง เพื่อปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

VOLT ตัวอย่างค่าที่ตรวจวัด วิเคราะห์ และแสดงผล

Image

Consumption (kW)

  Generation การผลิตกำลังไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

  Grid กำลัง (วัตต์) ที่ใช้จากการไฟฟ้า

  Consumption กำลัง (วัตต์) ที่ใช้ทั้งหมด

Ratio Consumption สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

  Grid การใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้า

  Generation พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากผลิตของโซล่าเซลล์

Consumption (kWh)

  Grid การใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้า

  Export พลังงานไฟฟ้าที่ขายคืนให้การไฟฟ้า

  Save การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากผลิตของโซล่าเซลล์

Image

การใช้ไฟฟ้าขณะนั้น สามารถดูได้ทั้งการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และโซล่าเซลล์

  แรงดัน (โวลต์) แยกแต่ละเฟส

  กระแส (แอมป์) แยกแต่ละเฟส

  เพาเวอร์แฟกเตอร์ แยกแต่ละเฟส

  ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) ที่ใช้ไปของชั่วโมงปัจจุบัน, วันปัจจุบัน, เดือนปัจจุบัน และรวมทั้งหมด

Image

ตัวอย่างกราฟปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) รายชั่วโมง สามารถดูได้ทั้งการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ยังมีกราฟย้อนหลังอื่น ๆ ให้ดูอีกมากมาย เช่น แรงดัน (โวลต์) แยกแต่ละเฟส, กระแส (แอมป์) แยกแต่ละเฟส, เพาเวอร์แฟกเตอร์ แยกแต่ละเฟส, ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) รายวัน, รายเดือน เป็นต้น

รุ่นของ VOLT Smart Meter Series S

Image

เมื่อต้องการเลือกรุ่นที่จะนำไปใช้งาน ต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง?

 • กำหนดตำแหน่งระบบไฟฟ้าที่ต้องการตรวจวัด เช่น สายเมนของอาคาร สายย่อยที่จ่ายให้กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือสายย่อยที่จ่ายให้เฉพาะเครื่องจักร เป็นต้น
 • สำรวจกำหนดตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องมิเตอร์ จะทำให้ทราบความยาวสายไฟ 3 เฟส 4 เส้น สายแคลมป์วัดกระแส (CT) และรางสายไฟที่ต้องใช้
 • ระบุกระแสไฟฟ้าสูงสุด (amp) ของสายไฟฟ้าแต่ละเส้นเพื่อเลือกรุ่นของแคลมป์วัดกระแส
 • ระบุขนาดภายนอกรวมฉนวนของสายไฟฟ้า หรือขนาดบัสบาร์ เพื่อเลือกขนาดของแคลมป์วัดกระแส
 • ระบุการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ WIFI และ Sim Card อินเตอร์เน็ต

หรือโทรศัพท์ปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคได้ที่หมายเลข 099-629-3630, 082-646-2013

หรือสอบถามทาง Line@ ID : @tit3204a

item Model Max current (amp) Inside dimension (mm)
NT16-150 150 16
NT24-300 300 24
NT36-400 400 36
NU36-400 400 50 x 50
NRC70-400 400 70
NRC70-800 800 70
NRC100-400 400 100
NRC100-800 800 100
NRC150-1000 1000 150

VOLT ทำงานอย่างไร ?

Image

VOLT Smart Meter ตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ส่งข้อมูลเข้าจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล (Cloud Server) ที่มีระบบความปลอดภัยสูง และมีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ สร้างความมั่นใจได้ 100% ลดความจำเป็นในการดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ และแสดงผลบนเว็บแพลตฟอร์ม คุณสามารถดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ จึงสะดวกทุกที่ทุกเวลา

VOLT ยังให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ด้วยตนเอง ให้คุณจัดเก็บไว้เพื่อการนำมาใช้ในภายหลังได้ คุณจึงสามารถสร้างความมั่นใจได้อีกขั้นเมื่อเก็บข้อมูลสำรองไว้ด้วยตนเอง

VOLT ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างไร ?

Image

รู้ค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อดูว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติจะทราบทันที เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขได้ทันที

รู้การใช้ไฟฟ้าของบุคคลอื่นในอาคาร เช่น การใช้เครื่องจักร การเปิดปิดแอร์ หรือไฟแสงสว่าง เป็นต้น ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งการเฝ้าดูขณะนั้นและดูจากกราฟย้อนหลัง ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้ของบุคคลให้เข้มงวดขึ้น

หากเดินทางออกภายนอกแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ จะทราบได้ คุณจึงสามารถเดินทางกลับมาปิด หรือโทรศัพท์สั่งมายังบุคคลที่อยู่ในอาคารได้ตลอดเวลา

หากเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่ว หรือมีบุคคลภายนอกแอบต่อไฟฟ้าจากอาคารของคุณไปใช้งาน คุณสามารถทราบได้ทันที จึงค้นหาและแก้ไขได้ทันที

หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เสื่อมสภาพ เป็นสาเหตุให้ใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติหรือมากกว่าสเปคที่กำหนดไว้ คุณจะสามารถทราบได้