ผลงานการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์

Home / Portfolio

ผลงานการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์

The Pizza Company

ร้านอาหารประเภทพิซซ่า โดย The Minor Food Group


  ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 3 เฟสแบบทันที (Realtime) เพื่อช่วยในการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เบื้องต้นได้ทำการติดตั้งไปแล้วไม่ต่ำกว่า 10 สาขา เพื่อเป็นสาขาต้นแบบ

Bonchon

แบรนด์ร้านอาหารเกาหลีและไก่ทอดสไตล์เกาหลี โดย The Minor Food Group


  ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 3 เฟสแบบทันที (Realtime) เพื่อช่วยในการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เบื้องต้นได้ทำการติดตั้งไปแล้วไม่ต่ำกว่า 10 สาขา เพื่อเป็นสาขาต้นแบบ

Tops Daily

ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด


  ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 3 เฟสแบบทันที (Realtime) เพื่อช่วยในการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เบื้องต้นได้ทำการติดตั้งไปแล้วไม่ต่ำกว่า 10 สาขา เพื่อเป็นสาขาต้นแบบ

FamilyMart

ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดย บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด


  ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 3 เฟสแบบทันที (Realtime) เพื่อช่วยในการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เบื้องต้นได้ทำการติดตั้งไปแล้วไม่ต่ำกว่า 10 สาขา เพื่อเป็นสาขาต้นแบบ

Smart Market ตลาดทองร่มเกล้า

ตลาดสด ขายปลีก-ส่ง และเป็นแหล่งรวมสินค้าอุปโภค-บริโภค และฟู้ดเซ็นเตอร์ครบวงจร


  ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 1 เฟสแบบทันที (Realtime) พร้อมออกแบบซอฟต์แวร์ใหม่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และลดความผิดพลาดในการจดบิลค่าไฟ และยังลดการใช้บุคลากร โดยติดตั้งมิเตอร์ทั้งหมดมากกว่า 100 ตัว

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด

TNDT ให้บริการ NDT และการตรวจสอบทางวิศวกรรมแบบครบวงจร


  ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 3 เฟสแบบทันที (Realtime) พร้อมออกแบบซอฟต์แวร์ใหม่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และลดความผิดพลาดในการจดบิลค่าไฟ และยังลดการใช้บุคลากร เบื้องต้นได้ทำการติดตั้งไปแล้ว 2 โรงงาน

Chakrabongse Villas

โรงแรมหรูท่ามกลางสวนเขตร้อนอันเงียบสงบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


  ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้าแบบทันที (Realtime) พร้อมออกแบบซอฟต์แวร์ใหม่ เพื่อช่วยในการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ได้ทำการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์แบบ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง และ สมาร์ทมิเตอร์แบบ 3 เฟส จำนวน 5 เครื่อง

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทใหญ่ในสายงานการพิมพ์ระดับประเทศ และเอเชีย


  ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 3 เฟสแบบทันที (Realtime) เพื่อช่วยในการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

จิรทีปต์ อพาร์ทเมนท์

อพาร์ทเมนท์ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


  ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ ระบบตรวจวัดและแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 1 เฟสแบบทันที (Realtime) พร้อมออกแบบซอฟต์แวร์ใหม่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และลดความผิดพลาดในการจดบิลค่าไฟ และยังลดการใช้บุคลากร โดยติดตั้งมิเตอร์ทั้งหมดมากกว่า 20 ตัว